Tenzotech Bulgaria

Flintec Получава ISO14001:2004 Сертификат за Управление на Околната Среда

26 Януари 2017

Производствените мощности на Flintec в Sri Lanka са получили сертификат по ISO14001:2004, сертифициращ системата на Flintec за управление на околната среда.
Стандартът ISO14001 е рамка за управление на дългосрочните въздействия върху околната среда от бизнес дейността на организациите.
За да постигне сертифицирането Flintec е внедрил устойчива система за управление на околната среда чрез разработване на политики, процедури и протоколи, които да осигуряват, че нашите отпечатъци върху околната среда са сведени до минимум, докъто производството ни расте година след година.
Нашата цел е устойчиво да редуцираме влиянието на производствените ни процеси върху здравето и благосъстоянието на нашите работници и природата заобикаляща нащето производство. Скорошншти инвестиции включват:
Flintec също е започнал да намалява количеството на пакетираните отпадаци, с акцент върху употребата на рециклируеми материали, където е възможно.
Изчерпателна програма за подготовка на персонала е била установена, предоставяща на нашата работна сила знания и умения изисквани от системата за управление на околната среда на Flintec.
Наред с процедурата ние непрекъснато ще преглеждаме въздействието ни върху околната среда и ще подобряваме обучението на персонала. Ние планираме да разширим по-нататък нашето ISO14001 сертифициръне през 2017 като работим в посока ISO14001:2015.